Arealer

I træningskalenderen henvises til navne på vores træningsarealer, og her findes en oversigt over placeringen af disse.

Nørlund plantage - kør igennem Isenvad, og fortsæt til p-skilt på venstre side

Gudumkær - kør mod Sunds fra Herning, drej til højre ad Gudumkærvej, når vejen drejer skarpt til højre tages grusvej på venstre hånd