Politihundeforeningen

Om Politihundeforeningen


Herning afdelingen er en af ialt 51 afdelinger, fordelt over landet.

Landet er delt i 7 lokalområder, hvor Herning hører ind under område 2.


I Dansk Politihundeforening er medlemmerne opdelt i to sektioner:


Sektion I: Tjenestehundefører.

Sektion II: Civile og polititjenestemænd med civile hunde.


Til konkurrencer og stævner konkurrerer sektion I og II hunde på lige fod med hinanden og flere træningssessioner er anlagt, så begge sektioner træner sammen.


Sektion II hundene, der jo er civile hunde, bliver ikke brugt til politiarbejde, men af og til retter folk henvendelse angående tabte eller mistede ting og her har sektion II hundene flere gange bevist, at de kan hjælpe folk og dermed erstatte tjenestehundene, hvis førere jo er aktive betjente og derfor har nok andet at se til.

 

Hovedforeningen udgiver bladet  Politihunden og hver område kan indsende artikler skrevet af medlemmerne.


Hovedforeningen blev stiftet i 1909 og har som overordnet formål at :


•Skabe interesse for opdræt og træning af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer


•Lade civile hunde kåre og fører en politistambog. Kåringen er i relation til avl betragtet som en brugsprøve


•Afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde


•Søge samarbejde om konkurrencer og politihunde arbejde med lignende foreninger i ind- og udland


Herning afdelingen blev stiftet i 1970'erne og har til huse på Messecenter Hernings område.


Vi opfylder hovedforenings formål, ved at civile brugshunde interesserede folk træner i klubben - på lydighedskurset, fortsætterhold, hyggehold eller kåringshold.


Hvis hunden kåres, kan man deltage i lokale, regionale og landsdækkende konkurrencer på lige fod med politiets hundeførere.