Medlemsskab

 

Medlemskab i Herning Politihunde foreningen kan opnås ved at gennemføre et hvalpe/lydighedskursus.

 

Hvis det at træne hund fanger ens interesse, kan der opnåes foreningsmedlemsskab ved at komme på fortsætterhold, hvor der trænes imod kåring af hunden, eller ved at fortsætte på et hyggehold.

 

Afhængig af dit ambitionsniveau trænes 2-3 gange ugentligt hele året.

 

Da Fortsætter- og kåringsholdet ofte træner i skove og på marker i og omkring Herning, vil det være en fordel at have egen bil. Hundene ligger mellem øvelserne i bilerne.

 

For at opnå medlemsskab i foreningen, skal man have tilfredsstillende personlige forhold og der skal gives tilladelse til at politiet må checke straffeattesten.

 

Kontakt kassereren for oplysninger om beløbet for det årlige kontingent i Herning afdelingen eller for oplysninger om prisen for et hvalpe/lydigheds kursus.

 

 

 

Copyright © 2016 Herning Politihundeforening